หน้าหลัก
ดาวเทียมภาพ สภาพอากาศ ท่าอากาศยาน พยากรณ์อากาศ 15 วัน ภูมิอากาศ พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ พายุไซโคลน ฟ้าแลบ ท่าอากาศยาน ความคิดเห็น จดหมายข่าว เกี่ยวกับ
ภาษา ติดต่อ
ความคิดเห็น:แปลดาวเทียมรูปภาพรับ

รูปภาพ

Free archives

Commercial archives

  de en es fr pt ja zh Airbus Defence and Space: the most comprehensive range of geospatial data available.

  en The Landsat Program is the longest running enterprise for acqusition of imagery of the earth from space.

  en Eurimage: satellite data from Quickbird, Landsat, Envisat,ERS, IRS, Radarsat, NOAA

  fr en PlanetObserver: high resolution satellite imagery

  en European Space Imaging: high resolution satellite imagery

  en DigitalGlobe: high resolution satellite imagery

  en Getmapping: aerial photographic record covering the UK.

  en Satellite Imaging Corporation is a global provider of high-resolution satellite image data and Geographic Information Systems (GIS) mapping services. They provide Imaging and mapping solutions for Environmental Analysis, Land Cover and Change Detection, Forestry and Agriculture Applications.

Special images

Links

Tutorials

ความคิดเห็น:แปลดาวเทียมรูปภาพรับ
ดาวเทียมภาพ สภาพอากาศ ท่าอากาศยาน พยากรณ์อากาศ 15 วัน ภูมิอากาศ พายุไซโคลน ฟ้าแลบ ท่าอากาศยาน ความคิดเห็น ภาษา ติดต่อ จดหมายข่าว เกี่ยวกับ