หน้าหลัก
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

FY-1

FY-1

ผู้ดำเนินการ: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีน

วันปล่อย: 05/2002

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ กล่าวคือดาวเทียมจะผ่านข้ามจุดที่แน่นอนจุดหนึ่งตรงเวลาเดิมของวันเสมอ.

ความสูง: 860 km

คาบเวลาของการหมุนรอบโลก: 102 นาที, ทำได้14 วงรอบการโคจรต่อวันในการผ่านขาขึ้น และขาลง. คาบเวลาของการหมุนรอบโลกเป็นเวลาที่ดาวเทียมใช้ในการหมุนรอบโลกหนึ่งรอบเต็มเสร็จสมบูรณ์.

เครื่องมือวัด: MVISR

MVISR (Multichannel Visible and IR Scan Radiometer) คือเรดิโอมิเตอร์.

เครื่องมือวัดนี้ทำการสแกนแถบพื้นที่ (swath) กว้างประมาณ 3000 กม.

วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: