หน้าหลัก
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

GOMS

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม

ผู้ดำเนินการ: SRC PLANETA

วันปล่อย: 31 ตุลาคม 1994

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรค้างฟ้า

ตำแหน่ง: 76°50'E

ใช้การไม่ได้ตั้งแต่: 09/1998

GOMS

เครื่องมือวัด: STR

STR เป็นอุปกรณ์ 3 ช่องสัญญาณ: ช่องสัญญาณที่ตามองเห็นได้อยู่ในช่วง 0.46-0.7 µm, ช่องสัญญาณอินฟราเรดอยู่ในช่วง 10.5-12.5 µm และช่องสัญญาณปริมาณไอน้ำอยู่ในช่วง 6.0-7.0 µm. ในช่องสัญญาณที่ตามองเห็นได้ ความละเอียดคือ 1.25 กม. ในช่องสัญญาณอินฟราเรด และช่องสัญญาณปริมาณไอน้ำ ความละเอียดคือ 6.25 กม.

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน.

วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: