หน้าหลัก
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

KALPANA

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม

ผู้ดำเนินการ: อินเดีย

วันปล่อย: 09/2002

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรค้างฟ้า

ตำแหน่ง: 74°E

KALPANA

เครื่องมือวัด: VHRR

VHRR (Very High Resolution Radiometer) เป็นอุปกรณ์ 3 ช่องสัญญาณ: ช่องสัญญาณที่ตามองเห็นได้อยู่ในช่วง 0.47-0.7 µm, ช่องสัญญาณอินฟราเรดอยู่ในช่วง 10.5-12.5 µm และช่องสัญญาณปริมาณไอน้ำอยู่ในช่วง 5.7-7.1 µm. ในช่องสัญญาณที่ตามองเห็นได้ ความละเอียดคือ 2 กม. ในช่องสัญญาณอินฟราเรด และช่องสัญญาณปริมาณไอน้ำ ความละเอียดคือ 8 กม.

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน.

วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: