หน้าหลัก
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

QuikSCAT

QuikSCAT

ผู้ดำเนินการ: NASA

วันปล่อย: 19 มิถุนายน 1999

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ กล่าวคือดาวเทียมจะผ่านข้ามจุดที่แน่นอนจุดหนึ่งตรงเวลาเดิมของวันเสมอ.

ความสูง: 800 km

ความเอียงของวงโคจร: 98,6 องศาเมื่อเทียบกับระนาบศูนย์สูตร.

คาบเวลาของการหมุนรอบโลก: 102 นาที, ทำได้14 วงรอบการโคจรต่อวันในการผ่านขาขึ้น และขาลง. คาบเวลาของการหมุนรอบโลกเป็นเวลาที่ดาวเทียมใช้ในการหมุนรอบโลกหนึ่งรอบเต็มเสร็จสมบูรณ์.

เครื่องมือวัด: สแคทเทอโรมิเตอร์ (scatterometer)

สแคทเทอโรมิเตอร์เป็นเรดาร์ไมโครเวฟความถี่สูง (13.4 กิกะเฮิร์ตซ์) ซึ่งถูกออกแบบขึ้นโดยเฉพาะให้ตรวจวัดอัตราเร็วและทิศทางลมใกล้กับผิวหน้าของมหาสมุทร. เมื่อลมพัดไปเหนือมหาสมุทร, พื้นผิวน้ำจะถูกทำให้หยาบย่นขึ้นด้วยการเกิดคลื่นแคปิลารี (capillary waves) ที่มีขนาดเป็นเซนติเมตร ซึ่งจะไปปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของสัญญาณที่ถูกสะท้อนจากพื้นผิวอีกที.

เครื่องมือวัดนี้ทำการสแกนแถบพื้นที่ (swath) กว้างประมาณ 1800 กม. เครื่องมือวัดนี้จะเก็บรวบรวมการตรวจวัดประมาณ 400,000 ครั้ง และครอบคลุม 90% ของพื้นผิวโลกในหนึ่งวัน. ความละเอียดคือ 25 กิโลเมตร.

การตรวจวัดสภาพอากาศและอัตราเร็วลมทั้งหมดไม่ได้ถูกหยุดยั้งโดยเมฆ. อย่างไรก็ตาม การตรวจวัดจะถูกรบกวนโดยปรากฏการณ์ทุกอย่างที่จะทำลายคลื่นแคปิลารี นั่นคือ ฝน. ลมที่อ่อนมาก หรือลมที่แรงมาก (เกินกว่า 20 เมตรต่อวินาที). ระหว่าง 3 เมตรต่อวินาทีถึง 20 เมตรต่อวินาที, ความแม่นยำของขนาดความแรงลมคือ 2 เมตรต่อวินาที และความแม่นยำของทิศทางคือ 20 องศา.

วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: