หน้าหลัก

ข้อยกเว้นความรับผิด

Allmetsat ดูแลเว็บไซต์นี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสภาพอากาศฟรี. จุดมุ่งหมายของเราคือเพื่อรักษาให้ข่าวสารนี้ทันเวลาและแม่นยำอยู่เสมอ. ถ้าหากมีการแจ้งข้อผิดพลาดต่างๆให้เราทราบ เราจะพยายามทำการแก้ไข. อย่างไรก็ตาม Allmetsat มิได้มีส่วนรับความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม ที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระในเว็บไซต์นี้. เนื้อหาสาระนี้:

เป็นจุดมุ่งหมายของเราที่จะลดข้อขัดข้องที่มีสาเหตุจากความผิดพลาดทางเทคนิคลงให้น้อยที่สุด, อย่างไรก็ตามข้อมูลหรือข่าวสารบางอย่างในเว็บไซต์ของเราอาจจะถูกสร้างขึ้น หรือถูกจัดโครงสร้างในไฟล์ หรือในรูปแบบที่มิได้ปราศจากข้อผิดพลาด และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการของเราจะไม่ถูกขัดจังหวะ หรือไม่ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาเช่นนั้น. Allmetsat มิได้มีส่วนในความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาเช่นที่ว่านั้นเมื่อเกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือไซต์ภายนอกใดก็ตามที่ถูกเชื่อมโยงไปถึง.