หน้าหลัก

ฟ้าผ่า

จำนวนนับเฉลี่ยรายปีของฟ้าแลบจากฟ้าผ่าต่อตารางกิโลเมตรบนพื้นฐานของข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยดาวเทียม NASA ระหว่างปี 1995 ถึง 2002.

คลิกที่แผนที่เพื่อดูข้อมูลเรียลไทม์ (ยุโรปและสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

ฟ้าผ่า - สหรัฐอเมริกา ฟ้าผ่า - ยุโรป ฟ้าผ่า
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของ: NASA Earth Observatory )