หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

České Budějovice, สาธารณรัฐเช็ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ใต้
04/04
วันอาทิตย์ 21ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
05/07
ใต้
03/03
วันจันทร์ 22ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/14
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/12
วันอังคาร 23ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก
03/03
วันพุธ 24ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/18
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/16
ตะวันตก
05/08
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันศุกร์ 26ตะวันตก
02/02
ตะวันตกเฉียงใต้
02/01
ใต้
01/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
00/02
เหนือ
01/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/01
เหนือ
03/03
ใต้
03/03
วันเสาร์ 27ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
02/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตกเฉียงใต้
06/18
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/16
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/20
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/19
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตก
03/03
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :