หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

คอทท์บุส, เยอรมนี

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/17
วันอาทิตย์ 21ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก
02/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
วันจันทร์ 22ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก
05/10
ตะวันตก
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/12
ตะวันตก
11/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/14
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/12
วันอังคาร 23ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันพุธ 24เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/18
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/20
ตะวันตก
08/18
ตะวันตก
12/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตก
06/11
ตะวันตก
06/13
วันศุกร์ 26ตะวันตก
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้
05/06
ใต้
05/09
ใต้
10/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/13
ตะวันตก
15/24
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก
18/26
ตะวันตก
16/25
ตะวันตก
14/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/18
ตะวันตก
11/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/12
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตก
06/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/17
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/16
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :