หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ฮราเดตส์กราลอเว, สาธารณรัฐเช็ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันอาทิตย์ 21ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
02/03
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
วันจันทร์ 22ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/14
เหนือ
02/03
วันอังคาร 23ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
เหนือ
00/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ
02/02
วันพุธ 24เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/18
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตก
06/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันเสาร์ 27ตะวันออก
03/03
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้
08/09
ใต้
09/10
ใต้
05/06
ใต้
03/03
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก
09/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/19
ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/16
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
วันจันทร์ 29ตะวันตก
03/03
ตะวันตก
01/02
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/11
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/13
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :