หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Jihlava, สาธารณรัฐเช็ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันศุกร์ 19ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
05/08
ตะวันออก
05/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
05/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันเสาร์ 20ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้
06/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันอาทิตย์ 21ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันจันทร์ 22ใต้
02/02
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/11
ตะวันตก
13/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/16
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/15
วันอังคาร 23ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตก
10/13
ตะวันตก
09/18
ตะวันตก
08/19
วันพุธ 24ตะวันตก
07/20
ตะวันตก
06/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
เหนือ
10/11
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/14
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ
09/12
เหนือ
12/14
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/15
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/19
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/21
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/20
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/16
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/16
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/17
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
เหนือ
05/05
ตะวันตก
01/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :