หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

คาโตวีตเซ, โปแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ตะวันออก
03/04
วันอาทิตย์ 21ตะวันออก
04/06
ตะวันออก
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก
05/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
วันจันทร์ 22ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้
03/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
01/04
เหนือ
12/21
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
วันอังคาร 23ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/08
เหนือ
05/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/04
เหนือ
04/07
วันพุธ 24เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ
01/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/01
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/17
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ
04/06
วันศุกร์ 26ตะวันตก
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตก
04/05
ตะวันตก
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
วันเสาร์ 27ใต้
03/03
ใต้
03/03
ใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้
05/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
วันอาทิตย์ 28ใต้
05/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/24
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/22
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก
03/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตก
07/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/15
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :