หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ไคลเปดา, ลิทัวเนีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันอาทิตย์ 21ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ใต้
04/03
ตะวันตก
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
เหนือ
08/09
วันจันทร์ 22เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันออก
04/03
ตะวันออก
04/04
ตะวันตก
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
08/09
วันอังคาร 23เหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
00/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/05
ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/08
ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/09
วันพฤหัสบดี 25เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/11
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/11
เหนือ
14/16
ตะวันออกเฉียงเหนือ
14/21
ตะวันออก
22/29
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/13
ตะวันตกเฉียงใต้
29/32
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
23/26
ใต้
23/25
ใต้
23/25
ใต้
24/26
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
15/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
24/26
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
25/31
ตะวันตก
21/26
วันเสาร์ 27ตะวันตก
21/23
ตะวันตก
20/21
ตะวันตก
17/19
ตะวันตก
14/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
14/16
ตะวันตก
13/15
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
วันอาทิตย์ 28ใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
11/12
ตะวันออกเฉียงใต้
17/24
ตะวันออกเฉียงใต้
17/26
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
33/36
ตะวันตก
34/39
ตะวันตก
30/35
ตะวันตก
24/28
วันจันทร์ 29ตะวันตก
23/28
ตะวันตก
24/28
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
30/35
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
28/31
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
27/29
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
28/30
ตะวันตกเฉียงเหนือ
23/25
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
18/19
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :