หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Liberec, สาธารณรัฐเช็ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันอาทิตย์ 21ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้
04/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/03
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันจันทร์ 22ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/16
เหนือ
04/13
วันอังคาร 23เหนือ
04/09
เหนือ
03/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันพุธ 24ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/14
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/14
วันพฤหัสบดี 25เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
เหนือ
04/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
วันศุกร์ 26ตะวันออก
01/01
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ใต้
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันเสาร์ 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ใต้
06/09
ใต้
07/10
ใต้
08/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/19
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
วันจันทร์ 29เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/16
เหนือ
04/04
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :