หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Lublin, โปแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ตะวันออก
04/04
วันอาทิตย์ 21ตะวันออก
04/04
ตะวันออก
05/05
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันตกเฉียงใต้
03/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันจันทร์ 22ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ตะวันตกเฉียงใต้
06/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
วันอังคาร 23ตะวันตก
07/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/15
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตก
02/05
ตะวันตก
07/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
วันพุธ 24เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
เหนือ
05/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/09
เหนือ
05/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/20
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ตะวันตก
09/10
ตะวันตก
11/12
ตะวันตก
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
วันศุกร์ 26ตะวันตก
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ตะวันตก
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/12
ตะวันตก
10/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก
06/08
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/15
วันอาทิตย์ 28ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/21
ใต้
10/22
ตะวันตกเฉียงใต้
12/25
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
18/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/21
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/20
ตะวันตก
11/19
ตะวันตก
14/18
ตะวันตก
14/20
ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/22
ตะวันตก
09/21
ตะวันตก
08/19
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :