หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ลวีฟ, ยูเครน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันอาทิตย์ 21ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/15
ตะวันออก
06/15
ตะวันออก
06/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออก
06/07
ตะวันออก
07/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
วันจันทร์ 22ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก
05/06
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
วันอังคาร 23ใต้
04/04
ใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตก
03/03
วันพุธ 24ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก
01/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/00
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/14
ตะวันตก
10/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/13
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตก
04/03
ตะวันตก
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตก
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ
05/05
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันอาทิตย์ 28ใต้
06/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ใต้
07/16
ใต้
08/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/17
ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/15
วันจันทร์ 29ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตก
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตก
04/04
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :