หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Miskolc, ฮังการี

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
วันอาทิตย์ 21เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
เหนือ
05/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
เหนือ
03/03
วันจันทร์ 22เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/07
เหนือ
06/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/11
วันอังคาร 23เหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
เหนือ
15/21
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/17
เหนือ
11/23
วันพุธ 24เหนือ
11/20
เหนือ
09/21
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/16
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
02/02
วันพฤหัสบดี 25เหนือ
02/02
เหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/03
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/16
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/15
วันศุกร์ 26เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
เหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันเสาร์ 27เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
วันอาทิตย์ 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
00/01
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้
03/03
ตะวันตก
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/13
เหนือ
11/20
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/18
วันจันทร์ 29เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/20
เหนือ
09/18
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/15
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :