หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ปาร์ดูบีตเซ, สาธารณรัฐเช็ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ตะวันตก
12/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/16
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/17
ตะวันตก
05/10
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออก
02/02
วันศุกร์ 26ใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
วันเสาร์ 27ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ใต้
11/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก
07/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/22
ตะวันตก
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
วันจันทร์ 29ใต้
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
00/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันอังคาร 30ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
วันพุธ 31ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก
01/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/11
เหนือ
07/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
วันพฤหัสบดี 01ตะวันตก
02/02
เหนือ
01/02
เหนือ
02/02
เหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/06
เหนือ
05/08
ตะวันออก
03/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :