หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Poprad, สโลวาเกีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันอาทิตย์ 21ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
00/01
ตะวันออก
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันจันทร์ 22ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
เหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
วันอังคาร 23ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันพุธ 24เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้
03/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันจันทร์ 29เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :