หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

พอซนาน, โปแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันอาทิตย์ 21ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ตะวันออกเฉียงใต้
06/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/03
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันจันทร์ 22ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/11
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/18
วันอังคาร 23ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
วันพุธ 24ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ใต้
04/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/17
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/19
ตะวันตก
10/16
ตะวันตก
12/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
ตะวันตก
10/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/22
วันศุกร์ 26ตะวันตก
09/20
ตะวันตก
07/18
ตะวันตก
09/16
ตะวันตก
10/12
ตะวันตก
09/11
ตะวันตก
07/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออกเฉียงใต้
09/20
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
16/27
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
15/26
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/24
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/21
ตะวันตก
14/21
ตะวันตก
12/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/21
วันจันทร์ 29ตะวันตก
09/22
ตะวันตก
08/22
ตะวันตก
12/20
ตะวันตก
14/19
ตะวันตก
14/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/17
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/18
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :