หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

อุตตีนัดลาเบม, สาธารณรัฐเช็ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ใต้
03/03
วันอาทิตย์ 21ใต้
04/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้
04/06
ใต้
05/06
ใต้
04/05
ตะวันตก
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันจันทร์ 22ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/14
วันอังคาร 23ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ
04/06
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันพุธ 24ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/16
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/18
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/19
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตกเฉียงใต้
03/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตก
02/02
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้
06/09
ใต้
07/10
ใต้
07/11
ใต้
05/11
ตะวันตก
07/17
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/27
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/20
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันตก
05/07
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/16
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :