หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

วอร์ซอ, โปแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
วันอาทิตย์ 21ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออก
01/02
เหนือ
02/02
เหนือ
03/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
วันจันทร์ 22ตะวันออก
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก
05/05
ตะวันตก
06/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/17
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
วันอังคาร 23ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/11
วันพุธ 24เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ
03/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/12
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/10
วันพฤหัสบดี 25เหนือ
05/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันตก
11/14
ตะวันตก
11/14
ตะวันตก
08/12
ตะวันตก
06/14
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/15
ตะวันตก
10/14
ตะวันตก
10/13
ตะวันตก
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก
07/09
เหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
05/12
วันอาทิตย์ 28ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/24
ใต้
07/23
ตะวันตก
13/24
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/18
ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/19
ตะวันตก
11/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/20
วันจันทร์ 29ตะวันตก
09/21
ตะวันตก
09/23
ตะวันตก
11/20
ตะวันตก
13/20
ตะวันตก
16/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/20
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :