หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Zielona Góra, โปแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
วันอาทิตย์ 21ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/16
ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
วันจันทร์ 22ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/17
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/15
วันอังคาร 23เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ
07/12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันพุธ 24ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
00/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก
06/11
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/19
ตะวันตก
11/17
ตะวันตก
12/14
ตะวันตก
12/15
ตะวันตก
12/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/17
ตะวันตก
07/17
วันศุกร์ 26ตะวันตก
06/15
ตะวันตก
06/13
ตะวันตก
08/12
ตะวันตก
07/10
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก
07/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/15
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก
15/29
ตะวันตก
18/27
ตะวันตก
16/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/21
ตะวันตก
12/20
ตะวันตก
09/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/11
วันจันทร์ 29ตะวันตก
06/16
ตะวันตก
07/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/19
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :