หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Zilina, สโลวาเกีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24ตะวันตก
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 25เหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ
04/12
เหนือ
05/09
เหนือ
06/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
เหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันศุกร์ 26ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
00/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
00/02
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ใต้
03/02
ตะวันออก
01/01
ตะวันออก
02/02
วันเสาร์ 27ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ใต้
02/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันอาทิตย์ 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
เหนือ
03/06
เหนือ
06/11
เหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันจันทร์ 29เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
02/04
เหนือ
03/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ
05/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
02/02
วันอังคาร 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันพุธ 31ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
01/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตก
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
วันศุกร์ 02เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ
04/05
เหนือ
04/12
เหนือ
06/09
เหนือ
06/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
เหนือ
05/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :