หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Zlín, สาธารณรัฐเช็ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันอาทิตย์ 21ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก
02/02
วันจันทร์ 22ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก
05/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/19
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/16
วันอังคาร 23เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/17
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/18
เหนือ
05/17
เหนือ
05/14
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
เหนือ
04/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันพุธ 24เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
03/02
เหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก
06/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/17
เหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันศุกร์ 26เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
03/03
วันเสาร์ 27ตะวันออก
03/02
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ใต้
04/05
ใต้
06/08
ใต้
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/18
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
วันอาทิตย์ 28ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ใต้
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/17
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/11
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
03/03
วันจันทร์ 29เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :