หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

กุสโก, เปรู

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตก
02/03
ตะวันตก
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันศุกร์ 14ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
ตะวันตก
06/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ
03/03
วันเสาร์ 15เหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ
05/06
เหนือ
04/05
วันอาทิตย์ 16เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
05/05
เหนือ
03/03
วันจันทร์ 17เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ
04/04
วันอังคาร 18เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
เหนือ
05/05
วันพุธ 19ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตก
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
02/04
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
00/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
วันศุกร์ 21ตะวันออก
01/02
เหนือ
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
00/01
ตะวันตก
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันตก
06/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
04/04
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :