หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Tarija, โบลิเวีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
เหนือ
06/05
วันอาทิตย์ 21ตะวันออก
00/02
ใต้
01/02
ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/03
ตะวันออกเฉียงใต้
10/08
ตะวันออกเฉียงใต้
10/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
วันจันทร์ 22เหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/06
ตะวันออก
10/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
วันอังคาร 23เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก
06/06
ตะวันออก
06/11
ตะวันออก
09/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/17
ใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก
07/05
ตะวันออก
08/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
04/04
วันศุกร์ 26เหนือ
01/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออกเฉียงใต้
07/04
ตะวันออกเฉียงใต้
12/08
ตะวันออกเฉียงใต้
11/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันเสาร์ 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/02
ตะวันออกเฉียงใต้
07/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/08
ใต้
05/06
ตะวันตก
02/02
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออกเฉียงใต้
05/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันจันทร์ 29ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออกเฉียงใต้
05/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :