หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Bremerhaven, เยอรมนี

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ใต้
05/07
ใต้
07/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/11
ใต้
07/11
ใต้
06/12
ใต้
07/14
วันศุกร์ 26ใต้
09/19
ใต้
08/17
ใต้
09/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/18
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตก
05/05
วันเสาร์ 27ตะวันตก
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก
04/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
03/01
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
วันอาทิตย์ 28ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตก
06/08
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
05/06
ตะวันออก
03/03
วันอังคาร 30ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
เหนือ
05/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
วันพุธ 31ตะวันออก
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก
05/07
ตะวันออก
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก
06/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/17
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก
09/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/20
ใต้
09/13
ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ตะวันตก
12/21
ตะวันตก
12/24
วันศุกร์ 02ตะวันตก
12/18
ตะวันตก
13/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันตก
03/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :