หน้าหลัก
ภาพ :
Meteosat:
ภาพเคลื่อนไหว:

Meteosat - RGB - เดนมาร์ก, นอร์เวย์, สวีเดน, ฟินแลนด์, เอสโตเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย

ปรับเป็นปัจจุบันทุก 15 นาที

Meteosat - RGB - เดนมาร์ก, นอร์เวย์, สวีเดน, ฟินแลนด์, เอสโตเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของEUMETSAT )
Meteosat:
ภาพเคลื่อนไหว:
ภาพ :