หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Halmstad, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันตก
09/11
ตะวันตก
09/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
วันศุกร์ 26ใต้
05/09
ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/17
ใต้
10/16
ใต้
11/17
ใต้
11/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/18
ใต้
12/18
วันเสาร์ 27ใต้
07/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก
08/09
ตะวันตก
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตก
06/11
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก
08/14
ตะวันตก
09/15
ตะวันตก
12/17
ตะวันตก
16/20
ตะวันตก
18/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/24
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/24
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/19
ตะวันตก
11/16
ตะวันตก
12/15
ตะวันตก
13/16
ตะวันตก
14/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/19
ตะวันตก
11/18
วันอังคาร 30ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตก
06/11
วันพุธ 31ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันตก
06/10
ตะวันตก
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตก
06/09
ตะวันตก
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก
02/02
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/17
วันศุกร์ 02ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/23
ตะวันออก
10/22
ตะวันออก
07/17
ตะวันออก
10/24
ตะวันออก
11/20
ตะวันออกเฉียงใต้
11/18
ตะวันออกเฉียงใต้
09/18
ตะวันออกเฉียงใต้
08/16
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :