หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ฮัมบูร์ก, เยอรมนี

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/13
ใต้
05/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ตะวันตกเฉียงใต้
03/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
วันเสาร์ 27ตะวันตก
03/03
ตะวันตก
04/05
ตะวันตก
03/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงใต้
03/07
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
03/10
ตะวันตก
04/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/13
ตะวันตก
04/10
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันอังคาร 30ตะวันตก
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก
02/03
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันพุธ 31ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออก
06/15
ตะวันออก
06/15
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/22
ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
08/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/15
ตะวันตก
08/20
วันศุกร์ 02ตะวันตก
08/20
ตะวันตก
08/19
ตะวันตก
08/18
ตะวันตก
08/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :