หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Jönköping, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้
05/09
ใต้
07/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/13
ใต้
09/16
ใต้
10/21
วันเสาร์ 27ใต้
07/18
ใต้
08/17
ใต้
07/14
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ตะวันตก
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/17
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/16
ตะวันตกเฉียงใต้
06/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ตะวันตก
10/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/21
วันจันทร์ 29ตะวันตก
06/17
ตะวันตก
07/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก
08/11
ตะวันตก
11/13
ตะวันตก
09/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/17
วันอังคาร 30ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตก
05/07
ตะวันตก
04/06
ตะวันตก
06/09
ตะวันตก
09/11
ตะวันตก
07/13
ตะวันตกเฉียงใต้
05/16
วันพุธ 31ตะวันตกเฉียงใต้
06/18
ตะวันตกเฉียงใต้
06/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตก
06/08
ตะวันตก
06/08
ตะวันตก
06/11
ตะวันตก
03/03
วันพฤหัสบดี 01ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
00/00
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/13
ตะวันออกเฉียงใต้
07/16
วันศุกร์ 02ตะวันออกเฉียงใต้
04/11
ตะวันออกเฉียงใต้
05/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/13
ตะวันออกเฉียงใต้
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/09
ตะวันออก
06/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/16
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :