หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ใต้
02/03
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
ใต้
08/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/14
ใต้
10/15
ใต้
10/14
ใต้
10/18
ใต้
08/15
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงใต้
05/13
ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ตะวันตก
05/09
ตะวันตก
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตก
05/10
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/10
ตะวันตก
05/13
ตะวันตก
09/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/24
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/24
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/23
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/21
ตะวันตก
09/20
ตะวันตก
10/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/17
ตะวันตก
09/19
วันอังคาร 30ตะวันตก
08/19
ตะวันตก
07/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/13
ตะวันตก
05/10
วันพุธ 31ตะวันตก
05/10
ตะวันตก
05/09
ตะวันตก
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตก
02/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/14
ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ตะวันออก
10/19
ตะวันออก
10/24
วันศุกร์ 02ตะวันออก
08/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้
06/07
ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตก
04/10
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :