หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Kolding, เดนมาร์ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/18
วันศุกร์ 26ใต้
09/20
ใต้
10/21
ใต้
11/19
ใต้
10/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ตะวันตก
06/11
วันเสาร์ 27ตะวันตก
06/08
ตะวันตก
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตก
06/08
ตะวันตก
09/10
ตะวันตก
09/09
ตะวันตก
07/11
ตะวันตก
06/10
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/19
ตะวันตก
07/18
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/20
ตะวันตก
07/18
ตะวันตก
10/19
ตะวันตก
13/17
ตะวันตก
15/19
ตะวันตก
15/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/17
วันอังคาร 30ตะวันตก
07/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ตะวันตก
08/15
ตะวันตก
10/14
ตะวันตก
11/13
ตะวันตก
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ตะวันตก
06/08
วันพุธ 31ตะวันตก
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก
03/04
ตะวันตก
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออก
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออก
08/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/20
ตะวันออกเฉียงใต้
12/17
ตะวันออก
07/13
ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
วันศุกร์ 02ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ตะวันตก
09/13
ตะวันตก
10/13
ตะวันตก
12/14
ตะวันตก
12/14
ตะวันตก
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :