หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Kristianstad, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ใต้
09/14
ใต้
08/14
ใต้
12/17
ใต้
10/18
วันเสาร์ 27ใต้
09/16
ใต้
08/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
18/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
19/27
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
18/27
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/28
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/27
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/26
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/19
วันอังคาร 30ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
วันพุธ 31ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ตะวันตก
03/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
วันพฤหัสบดี 01เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออก
09/14
ตะวันออก
10/19
วันศุกร์ 02ตะวันออก
11/21
ตะวันออก
13/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :