หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Neubrandenburg, เยอรมนี

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก
06/13
ตะวันตก
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
วันศุกร์ 26ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
ใต้
06/16
ใต้
07/16
ใต้
06/13
ใต้
08/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ใต้
06/12
วันเสาร์ 27ใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
00/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
วันอาทิตย์ 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันตก
08/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/16
ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/20
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/22
ตะวันตก
07/20
วันจันทร์ 29ตะวันตก
07/18
ตะวันตก
07/17
ตะวันตก
09/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
วันอังคาร 30ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ
06/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันพุธ 31ใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
เหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/14
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/14
ตะวันออกเฉียงใต้
08/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/16
ตะวันออกเฉียงใต้
12/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
12/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
วันศุกร์ 02ใต้
06/13
ตะวันตก
09/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/16
ตะวันตก
10/15
ตะวันตก
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตก
06/12
ตะวันตก
05/09
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :