หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Rønne, เดนมาร์ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/16
ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/14
ตะวันตก
15/15
ตะวันตก
12/12
ตะวันตก
11/10
ตะวันตก
08/07
วันศุกร์ 26ตะวันตก
03/03
ใต้
06/06
ใต้
09/09
ใต้
11/12
ใต้
12/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
16/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/15
ใต้
14/15
วันเสาร์ 27ใต้
13/13
ใต้
13/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/12
ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/09
ตะวันตก
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตก
09/11
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/18
ตะวันตก
20/23
ตะวันตก
23/27
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
24/28
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
23/27
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
23/25
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
22/24
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
19/21
ตะวันตก
19/21
ตะวันตก
20/22
ตะวันตก
18/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/24
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/22
วันอังคาร 30ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/17
ตะวันตก
16/18
ตะวันตก
16/19
ตะวันตก
14/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/11
วันพุธ 31ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตก
09/09
ตะวันตก
07/08
ตะวันตก
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/12
ตะวันออก
13/17
ตะวันออก
17/23
ตะวันออก
17/26
วันศุกร์ 02ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
19/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/19
ตะวันออกเฉียงใต้
11/13
ใต้
07/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :