หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

รอสกิลด์, เดนมาร์ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/17
ใต้
07/15
ใต้
11/17
ใต้
09/14
ใต้
09/14
ใต้
09/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
วันเสาร์ 27ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ตะวันตก
05/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันตก
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/10
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตก
07/14
ตะวันตก
11/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
19/25
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/26
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/24
วันจันทร์ 29ตะวันตก
13/22
ตะวันตก
11/21
ตะวันตก
12/19
ตะวันตก
13/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/18
ตะวันตก
12/19
ตะวันตก
10/21
วันอังคาร 30ตะวันตก
09/19
ตะวันตก
08/17
ตะวันตก
09/14
ตะวันตก
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตก
08/16
ตะวันตก
06/13
วันพุธ 31ตะวันตก
06/10
ตะวันตก
05/07
ตะวันตก
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ตะวันออกเฉียงใต้
11/15
ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ตะวันออกเฉียงใต้
12/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/23
ตะวันออกเฉียงใต้
09/22
วันศุกร์ 02ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ใต้
04/05
ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตก
04/08
ตะวันตก
09/17
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :