หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Sønderborg, เดนมาร์ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ใต้
07/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/16
วันศุกร์ 26ใต้
09/19
ใต้
13/24
ใต้
11/16
ใต้
09/16
ใต้
09/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ตะวันตก
08/13
วันเสาร์ 27ตะวันตก
06/08
ตะวันตก
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/18
ตะวันตก
08/16
วันจันทร์ 29ตะวันตก
09/18
ตะวันตก
09/19
ตะวันตก
10/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/16
ตะวันตก
14/16
ตะวันตก
13/15
ตะวันตก
10/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/15
วันอังคาร 30ตะวันตก
07/13
ตะวันตก
07/12
ตะวันตก
07/12
ตะวันตก
09/11
ตะวันตก
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตก
07/11
ตะวันตก
06/07
วันพุธ 31ตะวันตก
05/05
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/03
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก
07/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
16/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
17/24
ตะวันออกเฉียงใต้
10/18
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ใต้
04/06
วันศุกร์ 02ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตก
10/19
ตะวันตก
12/20
ตะวันตก
14/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/15
ตะวันตก
10/15
ตะวันตก
07/11
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :