หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Svendborg, เดนมาร์ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันตก
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/09
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้
08/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/13
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/17
ตะวันตกเฉียงใต้
14/18
ใต้
13/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/18
ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตก
05/07
ตะวันตก
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตก
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
18/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/20
วันจันทร์ 29ตะวันตก
12/19
ตะวันตก
12/19
ตะวันตก
13/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/17
ตะวันตก
11/17
ตะวันตก
10/17
วันอังคาร 30ตะวันตก
09/15
ตะวันตก
08/12
ตะวันตก
09/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตก
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
วันพุธ 31ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตก
05/06
ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/15
ตะวันออก
12/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/20
ตะวันออก
15/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/22
ตะวันออกเฉียงใต้
09/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/17
วันศุกร์ 02ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก
11/16
ตะวันตก
13/17
ตะวันตก
14/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/18
ตะวันตก
13/17
ตะวันตก
12/18
ตะวันตก
09/14
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :