หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ตรอลเฮตตัน-Vänersborg, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก
03/07
ตะวันตก
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ใต้
04/04
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ตะวันออกเฉียงใต้
04/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/19
ใต้
07/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/19
ใต้
06/19
ใต้
08/19
วันเสาร์ 27ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/08
ตะวันตกเฉียงใต้
04/12
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
ตะวันตกเฉียงใต้
07/20
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงใต้
06/19
ตะวันตกเฉียงใต้
08/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/17
ตะวันตก
06/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันตก
06/13
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันจันทร์ 29ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/12
วันอังคาร 30ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
ตะวันตกเฉียงใต้
07/20
วันพุธ 31ตะวันตกเฉียงใต้
06/19
ตะวันตกเฉียงใต้
07/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
วันพฤหัสบดี 01ใต้
03/03
ใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/14
วันศุกร์ 02ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/14
ตะวันออก
03/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/17
ตะวันออก
07/21
ตะวันออก
06/19
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :