หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Viborg, เดนมาร์ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/19
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/19
ใต้
10/18
ใต้
11/17
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตก
06/10
วันเสาร์ 27ตะวันตก
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ตะวันตก
09/11
ตะวันตก
10/12
ตะวันตก
10/12
ตะวันตก
07/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
19/25
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
18/28
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/26
ตะวันตก
12/25
วันจันทร์ 29ตะวันตก
10/24
ตะวันตก
10/22
ตะวันตก
11/22
ตะวันตก
15/21
ตะวันตก
16/21
ตะวันตก
14/19
ตะวันตก
10/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/19
วันอังคาร 30ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ตะวันตก
10/12
ตะวันตก
11/14
ตะวันตก
12/15
ตะวันตก
08/13
ตะวันตก
06/11
วันพุธ 31ตะวันตก
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตก
06/11
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/24
วันศุกร์ 02ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ตะวันออก
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตก
10/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/17
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :