หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Daugavpils, ลัตเวีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันเสาร์ 20ตะวันตก
04/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/11
ตะวันตก
04/07
วันอาทิตย์ 21ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
วันจันทร์ 22เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
วันอังคาร 23ตะวันออก
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก
05/09
ตะวันออก
05/07
ตะวันออก
05/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันออก
04/11
วันพุธ 24ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ใต้
03/03
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันศุกร์ 26ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ใต้
05/05
ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันเสาร์ 27ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/12
ใต้
05/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/10
ใต้
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/13
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก
05/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/17
ตะวันตก
04/15
ตะวันตก
06/13
ตะวันตก
08/12
ตะวันตก
09/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
วันจันทร์ 29ตะวันตก
05/17
ตะวันตก
04/09
ตะวันตก
04/11
ตะวันตก
06/11
ตะวันตก
08/11
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/16
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :