หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Kotka, ฟินแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันเสาร์ 20เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก
02/03
วันอาทิตย์ 21ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออก
07/12
ตะวันออก
05/05
วันจันทร์ 22ตะวันออก
08/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
วันอังคาร 23ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันออก
07/09
ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
วันพุธ 24ตะวันออก
07/07
ตะวันออก
06/07
ตะวันออก
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันพฤหัสบดี 25เหนือ
04/04
เหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออก
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันศุกร์ 26ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ใต้
07/08
ใต้
06/07
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
วันเสาร์ 27ตะวันออกเฉียงใต้
09/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
ตะวันตก
08/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
11/12
ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตก
05/06
ตะวันตก
06/07
ตะวันตก
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตกเฉียงใต้
14/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
17/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
17/23
วันจันทร์ 29ตะวันตก
14/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตก
07/09
ตะวันตกเฉียงใต้
10/11
ตะวันตกเฉียงใต้
14/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
15/15
ตะวันตก
07/10
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :