หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Marijampolė, ลิทัวเนีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันเสาร์ 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
วันอาทิตย์ 21เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/11
วันจันทร์ 22เหนือ
04/03
เหนือ
02/02
เหนือ
04/04
เหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันอังคาร 23ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก
05/09
วันพุธ 24ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออก
09/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/22
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออกเฉียงใต้
07/15
ตะวันออกเฉียงใต้
11/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/11
ตะวันออกเฉียงใต้
09/20
วันศุกร์ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/19
ตะวันออกเฉียงใต้
07/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ใต้
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
วันเสาร์ 27ตะวันตก
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก
09/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/16
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันตก
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/11
ตะวันตก
10/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/15
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
05/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตก
08/11
ตะวันตก
07/13
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :