หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Pskov, รัสเซีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันเสาร์ 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตก
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
วันอาทิตย์ 21ตะวันตก
03/03
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก
02/01
เหนือ
01/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ
04/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
วันจันทร์ 22ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ตะวันออก
02/02
วันอังคาร 23ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออก
04/05
วันพุธ 24ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก
03/04
ตะวันออก
03/04
ตะวันออก
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/13
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
วันเสาร์ 27ใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้
07/09
ตะวันออกเฉียงใต้
11/16
ตะวันออก
04/05
วันอาทิตย์ 28เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตก
11/13
ตะวันตก
12/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
วันจันทร์ 29ตะวันตก
05/17
ตะวันตก
05/13
ตะวันตก
05/14
ตะวันตก
06/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันตก
06/15
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :