หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ตาร์ตู, เอสโตเนีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันเสาร์ 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/09
วันอาทิตย์ 21ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
วันจันทร์ 22ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออก
05/08
ตะวันออก
07/09
ตะวันออก
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันอังคาร 23ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก
05/08
ตะวันออก
08/05
ตะวันออก
08/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
วันพุธ 24ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออกเฉียงใต้
06/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/04
ตะวันออก
04/05
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
วันศุกร์ 26ใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/12
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงใต้
07/18
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ใต้
05/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตกเฉียงใต้
15/26
ใต้
07/17
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงใต้
07/15
ตะวันตก
10/19
ตะวันตก
07/15
ตะวันตก
09/13
ตะวันตก
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/16
ตะวันตก
11/14
ตะวันตก
09/19
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/16
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :