หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

เวนต์สปิลส์, ลัตเวีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันเสาร์ 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/15
ตะวันตก
10/14
ตะวันตก
10/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
วันอาทิตย์ 21ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
วันจันทร์ 22เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
เหนือ
09/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/13
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/11
วันอังคาร 23ตะวันออก
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตก
04/04
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
08/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันออก
08/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/14
ตะวันออกเฉียงใต้
10/13
ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
วันศุกร์ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
ตะวันออกเฉียงใต้
10/16
ตะวันออกเฉียงใต้
11/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
วันเสาร์ 27ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/15
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
ตะวันตกเฉียงใต้
15/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
15/17
ตะวันตก
14/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
16/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
16/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
16/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
17/17
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
16/17
ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/16
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก
10/13
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :