หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

อาเคิน, เนเธอร์แลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันศุกร์ 19ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
วันเสาร์ 20ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
วันอาทิตย์ 21ใต้
03/03
ใต้
04/03
ตะวันตกเฉียงใต้
08/15
ตะวันตก
11/13
ตะวันตก
09/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ตะวันตก
07/16
วันจันทร์ 22ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/11
ตะวันตก
07/09
ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
วันอังคาร 23ใต้
05/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/17
ตะวันตกเฉียงใต้
11/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/11
ตะวันตก
02/02
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ
07/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันศุกร์ 26ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันเสาร์ 27ใต้
05/05
ใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :