หน้าหลัก
ภาพ :
Meteosat:
ภาพเคลื่อนไหว:

Meteosat - RGB - เยอรมนี, สาธารณรัฐเช็ก, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม

ปรับเป็นปัจจุบันทุก 15 นาที

Meteosat - RGB - เยอรมนี, สาธารณรัฐเช็ก, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของEUMETSAT )
Meteosat:
ภาพเคลื่อนไหว:
ภาพ :